Aanmelden nieuwe Leerling

Uw kind aanmelden gaat als volgt:

Om uw kind aan te melden neemt u telefonisch (0416-320082) of via de mail ( info@olof-palme.nl ) contact op met de directeur van onze school, mevr. Marja van Sluisveld.

Marja maakt met u een afspraak voor een (kennismakings)gesprek en een persoonlijke rondleiding.

De informatie die u ontvangt is:

1) Een schoolgids: hierin vindt u het onderwijsinhoudelijke verhaal van onze school.

2) Een informatiekalender: hierin vindt u allerlei praktische gegevens zoals vakanties en vrije dagen,adresgegevens teamleden, bestuur oudervereniging en medezeggenschapsraad.

Voorafgaande aan de rondleiding krijgt u de gelegenheid algemene vragen of aanvullende vragen te stellen over de documenten die u heeft kunnen inzien . Daarna leidt de directie u rond. Tijdens de rondleiding krijgt u de gelegenheid om sfeer te proeven en de kinderen en de leerkrachten te bekijken in hun werksituatie.
Na deze rondleiding kunt u aanvullende vragen stellen.

Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging van inschrijving.
Ongeveer drie weken voordat uw kind vier jaar wordt maakt de leerkracht met u afspraken over de kennismakingsmomenten. De dag nadat uw kind vier jaar is geworden, mag hij/zij naar school.

We zien uw telefoontje of mailbericht met belangstelling tegemoet.