Aanmelden nieuwe Leerling

Uw kind aanmelden gaat als volgt:

Om uw kind aan te melden neemt u telefonisch (0416-320082) of via de mail (info@olof-palme.nl) contact op met de directeur van onze school, Marja van Sluisveld of met directielid Judith van den Besselaar.

Marja of Judith maakt met u een afspraak voor een (kennismakings)gesprek en een persoonlijke rondleiding.

U ontvangt tijdens dit gesprek een informatiekalender. Hierin vindt u allerlei praktische gegevens zoals vakanties en vrije dagen, adresgegevens teamleden, bestuur oudervereniging en medezeggenschapsraad.

Daarna leidt de directie u rond. Tijdens de rondleiding krijgt u de gelegenheid om sfeer te proeven en de kinderen en de leerkrachten te bekijken in hun werksituatie.
Na deze rondleiding kunt u aanvullende vragen stellen.

Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging van inschrijving.
Ongeveer drie weken voordat uw kind vier jaar wordt, maakt de leerkracht met u afspraken over de kennismakingsmomenten en wanneer het kind mag starten.

We zien uw telefoontje of mailbericht met belangstelling tegemoet.