Oudervereniging

 

Algemeen

Ouders zijn lid van de oudervereniging. Het gekozen actieve en enthousiaste bestuur van deze vereniging organiseert en financieert een groot aantal activiteiten rondom het onderwijs op school. Denkt u hierbij de speeltoestellen, paasfeest, kerstfeest, carnaval, sinterklaasfeest, de voorjaarsmarkt, de schoolreizen, maar ook noodzakelijke activiteiten zoals hoofdluiscoördinatie en de verkeerscommissie. Dit alles in nauwe samenwerking met de directie en het team.

De oudervereniging werft haar middelen uit de ouderbijdrage, aangevuld met sponsoren (o.a. de club van 50), opbrengsten van oud-papier, kleding en frituurvet ect.

De oudervereniging is statutair officieel vastgesteld op 2 november 1986. Daarna is zij ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Bestuur

Het bestuur van de oudervereniging heeft tenminste 5 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar, maar is weer herkiesbaar. Ieder jaar in oktober wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de plannen voor het komende schooljaar worden besproken.

Het e-mailadres van de oudervereniging is: oudervereniging@olof-palme.nl.

Voor meer info verwijzen wij u naar de schoolgids en het jaarverslag van de oudervereniging.

 

De leden van het bestuur van de oudervereniging zijn:

Functie Naam
Voorzitter Marcel Jobsen
Penningmeester Koen van Nieuwburg
Secretaris Elise Jensen
  Freshta Aslami
  Dolf Veenker
  Annemarie van Dal
  Gertjan Smits
  Annet van Houwelingen
  Dorien Bilterijst
  Johan Drabbels
  Kristel Minke
  Marloes Pijnenburg

 

Contactpersonen vanuit het team:

Marja van Sluisveld Judith van den Besselaar
  Angela Moniharapon

 

Voor meer info verwijzen wij U naar de schoolgids en het jaarverslag van de oudervereniging.

Jaarverslagen en andere documenten