Algemene gegevens

Hier vindt u informatie over de ligging van de school, de gebouwen, de schoolbevolking, de identiteit, de missie en de visie en de geschiedenis. We verwijzen u graag naar de schoolgids. Deze vindt u elders op de site van onze school (tabblad "ouders", vervolgens naar "gidsen").

Ligging

Kbs. Olof Palme staat in Drunen. Drunen maakt deel uit van de Gemeente Heusden en telt ongeveer 19.000 inwoners. De school staat in wijk Venne West. Dit is een jonge wijk die de laatste jaren een stormachtige groei heeft doorgemaakt. Na de voltooiing van Venne West 3, is de schoolgrootte de laatste jaren stabiel.
De wijk heeft een ruim, open en groen karakter. De school is direct gelegen aan het groene middelpunt, het Breeveldpark.

Schoolbevolking

Kbs. Olof Palme is een echte buurtschool, hoewel de laatste jaren ook relatief veel kinderen uit andere wijken op onze school zitten. Meer dan 90% van de kinderen heeft de nederlandse nationaliteit.

Identiteit en levensbeschouwelijke vorming

Voor ons als team van kbs. Olof Palme zijn kinderen iets heel bijzonders. Een kind is immers altijd méér dan wij van hem/haar kunnen zien. Het gaat op school niet alleen om het sec aanleren van feitjes en een aantal praktische vaardigheden, maar vooral om de vorming tot volwaardige mensen in persoonlijk, sociaal en ook levensbeschouwelijk opzicht.

Daarom vinden wij het belangrijk om stil te staan bij levensvragen zoals: Waarom gaat mijn huisdier dood? Waarom is er oorlog? Mogen we de natuur wel zo vervuilen? Waarom zijn er geen vriendjes die met mij willen spelen? Hoe moet je omgaan met mensen uit andere culturen?

De rol van de leerkracht is bij deze vorming van groot belang. Voor de kinderen doet het er heel wat toe wie de man of vrouw is die voor de klas staat. Want zeker bij het omgaan met levensvragen voelen kinderen meestal heel goed aan hoe de leerkracht zelf als volwassene met die vragen omgaat.

Wij zijn ervan overtuigd dat voor het goed functioneren van de samenleving verdraagzaamheid en wederzijds respect nodig zijn. Deze levenshouding willen we – waar mogelijk – in alle lessen en activiteiten van de school stimuleren.

Samen met de kinderen leren we de multiculturele samenleving kennen en een tolerante en respectvolle houding aan te nemen naar de diverse geestelijke stromingen en andersdenkenden. Daarbij mag onze levensbeschouwelijke identiteit zowel aan bod komen vanuit de actualiteit als vanuit de levensbeschouwelijke vorming. In alle lessen en activiteiten proberen we een stuk plezier te leggen.

Onze katholieke achtergrond stimuleert ons het goede in alles te zien en daarvan te genieten. Werken met plezier staat daarom bij ons hoog in het vaandel!

In groep 4 wordt u geattendeerd op de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie, in groep 8 op het Heilig Vormsel. De daadwerkelijke voorbereiding op deze sacramenten wordt door de parochie gedaan.

Het gebouw

Kbs. Olof Palme bestaat uit 3 gebouwen, die allen op hetzelfde terrein liggen. Bekijk hier de plattegrond van de school.

Aanpassingen voor lichamelijk gehandicapten in het gebouw

De ruimtes die wij gebruiken zijn, m.u.v. de speelzaal, gelijkvloers. De gangen en hallen zijn ruim opgezet. De deuren zijn breed genoeg voor kinderen die in een rolstoel zitten. In alle gebouwen is een aangepaste toiletruimte aanwezig.

Gymnastieklocaties

De gymlessen voor de groepen 1/2 vinden plaats in de speelzaal van de Rode Olof-Palme en  in de speelzaal van de Gele Olof-Palme. De kinderen van de groepen 3 en hoger, hebben twee keer per week gymles in sportzaal "De Brug".