Algemene Gegevens

Hier vindt u informatie over de ligging van de school, de gebouwen, de schoolbevolking, de identiteit, de missie en de visie en de geschiedenis. We verwijzen u graag naar de schoolgids. Deze vindt u elders op de site van onze school (tabblad "ouders", vervolgens naar "gidsen").

Ligging

Kbs. Olof Palme staat in Drunen. Drunen maakt deel uit van de Gemeente Heusden en telt ongeveer 19.000 inwoners. De school staat in wijk Venne West. Dit is een jonge wijk die de laatste jaren een stormachtige groei heeft doorgemaakt. Na de voltooiing van Venne West 3, is de schoolgrootte de laatste jaren stabiel.
De wijk heeft een ruim, open en groen karakter. De school is direct gelegen aan het groene middelpunt, het Breeveldpark.

Schoolbevolking

Kbs. Olof Palme is een echte buurtschool, hoewel de laatste jaren ook relatief veel kinderen uit andere wijken op onze school zitten. Meer dan 90% van de kinderen heeft de nederlandse nationaliteit.

Identiteit en levensbeschouwelijke vorming

Voor ons als team van kbs. Olof Palme zijn kinderen iets heel bijzonders. Een kind is immers altijd méér dan wij van hem/haar kunnen zien. Het gaat op school niet alleen om het sec aanleren van feitjes en een aantal praktische vaardigheden, maar vooral om de vorming tot volwaardige mensen in persoonlijk, sociaal en ook levensbeschouwelijk opzicht.

Daarom vinden wij het belangrijk om stil te staan bij levensvragen zoals: Waarom gaat mijn huisdier dood? Waarom is er oorlog? Mogen we de natuur wel zo vervuilen? Waarom zijn er geen vriendjes die met mij willen spelen? Hoe moet je omgaan met mensen uit andere culturen?

De rol van de leerkracht is bij deze vorming van groot belang. Voor de kinderen doet het er heel wat toe wie de man of vrouw is die voor de klas staat. Want zeker bij het omgaan met levensvragen voelen kinderen meestal heel goed aan hoe de leerkracht zelf als volwassene met die vragen omgaat.

Wij zijn ervan overtuigd dat voor het goed functioneren van de samenleving verdraagzaamheid en wederzijds respect nodig zijn. Deze levenshouding willen we – waar mogelijk – in alle lessen en activiteiten van de school stimuleren.

Samen met de kinderen leren we de multiculturele samenleving kennen en een tolerante en respectvolle houding aan te nemen naar de diverse geestelijke stromingen en andersdenkenden. Daarbij mag onze levensbeschouwelijke identiteit zowel aan bod komen vanuit de actualiteit als vanuit de levensbeschouwelijke vorming. In alle lessen en activiteiten proberen we een stuk plezier te leggen.

Onze katholieke achtergrond stimuleert ons het goede in alles te zien en daarvan te genieten. Werken met plezier staat daarom bij ons hoog in het vaandel!

In groep 4 wordt u geattendeerd op de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie, in groep 8 op het Heilig Vormsel. De daadwerkelijke voorbereiding op deze sacramenten wordt door de parochie gedaan.

Missie en visie van onze school

Missie

Kbs. Olof Palme ziet het als haar opdracht om haar leerlingen te begeleiden in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten om uit te groeien tot onderzoekende, leergierige, zelfstandige en sociale burgers die volwaardig mee kunnen doen in de huidige en toekomstige maatschappij.

Visie

Kbs. Olof Palme stelt haar leerlingen in staat hun talenten te ontwikkelen door zelf op ontdekking te gaan, te onderzoeken en te ervaren. We maken dit mogelijk door goede basiskennis mee te geven op het gebied van rekenen en taal met aandacht voor de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling en het optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
De Olof Palme creëert een rijke leer-en leefomgeving, samen met kinderen, ouders, school en externe organisaties, waardoor het leren betekenisvol is.

“Samen in ontwikkeling, OP naar een fijne toekomst”
“Verbinden, verrijken, beleven”

Vertaald voor uw kind:

“Speel, leer, lach en leef!”

Wij willen met ons onderwijs aansluiten bij de doorgaande ontwikkeling van kinderen: Onderwijs op maat en dus rekening houden met de individuele verschillen van kinderen. Wij werken vanuit een organisatievorm, waarin deze visie gerealiseerd kan worden. Binnen ons onderwijskundig concept staan zelfstandig werken, enigszins gestuurde vrije keuze, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken centraal. We zien onze school als een lerende organisatie waarin we van, met en door elkaar leren.

In ons concept komen we tegemoet aan de drie basisbehoeften van kinderen, nl.:
1 ) Relatie: het gevoel hebben een gewaardeerd lid van de groep te zijn;
2) Competentie: het gevoel hebben dat je heel wat kunt;
3) Autonomie: het gevoel dat je jezelf kunt zijn;

We willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een maatschappij waarin in hoge mate een beroep gedaan wordt op communiceren, creatief denken en handelen, probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken en handelen, digitale geletterdheid (met ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking) de zelfstandigheid en zelfregulering van mensen, het vermogen om met anderen samen te werken en sociale en culturele vaardigheden.(samen de 21st Century Skills genoemd).

Geschiedenis

Kbs. Olof Palme is op 1 augustus 1986 van start gegaan. De benaming van de school was toen R.K.b.s. Venne-West en de locatie was destijds op een ander punt in de wijk, nl. aan het Engelandplein. Als splinternieuwe school zijn we gestart met 43 kinderen, 3 parttime leerkrachten en 1 fulltime leerkracht.

In mei 1989 was het eerste gedeelte van de nieuwbouwschool klaar en zijn we daar ingetrokken. In december van datzelfde jaar werden weer 4 lokalen opgeleverd, de huidige kleuterbouw. Door de jaren heen is de wijk gegroeid en de school groeide mee. Op het schoolterrein staan 3 gebouwen waarin alle groepen gehuisvest zijn, we duiden ze aan met Rode -, Gele- en Oranje Olof Palme.
We zijn steeds in ontwikkeling, zowel op organisatorisch als op onderwijsinhoudelijk gebied, maar hierover kunt u in onze schoolgids meer lezen.

Vanaf het begin is de betrokkenheid van ouders via oudervereniging, medezeggenschapsraad of gewoon als hulpouder erg groot en dat is voor ons als school erg belangrijk, want daarmee vergroot je immers het draagvlak voor het te voeren beleid. Wij denken dat daarmee ook de "schoolcultuur" van kbs. Olof Palme het beste beschreven is. De naam Olof Palme is gekozen na een wedstrijd voor de kinderen. Olof Palme was een Zweedse premier die kort voor de naamgeving van onze school werd vermoord. De reden om tot deze naamkeuze te komen was het feit dat Olof Palme een groot voorvechter van de vrede was.

Het gebouw

Kbs. Olof Palme bestaat uit 3 gebouwen, die allen op hetzelfde terrein liggen. Bekijk hier de plattegrond van de school.

Aanpassingen voor lichamelijk gehandicapten in het gebouw

De ruimtes die wij gebruiken zijn, m.u.v. de speelzaal, gelijkvloers. De gangen en hallen zijn ruim opgezet. De deuren zijn breed genoeg voor kinderen die in een rolstoel zitten. In alle gebouwen is een aangepaste toiletruimte aanwezig.

Gymnastieklocaties

De gymlessen voor de groepen 1/2 vinden plaats in de speelzaal van de Rode Olof-Palme en  in de speelzaal van de Gele Olof-Palme. De kinderen van de groepen 3 en hoger, hebben twee keer per week gymles in sportzaal "De Brug".