Externe contacten

 

Jeugdgezondheidszorg

U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u hierin een belangrijke rol. Maar gelukkig staat u er niet alleen voor. De GGD kijkt graag met u mee naar de ontwikkeling van uw kind. Wij geven antwoord op al uw vragen over de gezondheid, opvoeding en gedrag van uw kind.

Jeugdgezondheidszorg op school

‘Naar school gaan’ is een belangrijk deel van het leven van uw kind. Daarom wilt u dat de school een plek is waar uw kind in een prettige omgeving, samen met andere kinderen kan leren. Een plek waar uw kind zich veilig voelt en waar aandacht is voor welzijn en gezondheid. De GGD ondersteunt scholen in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan: de veiligheid op school, hulp bij incidenten, sport en beweging, het bestrijden van hoofdluis of voor de oudere kinderen: het omgaan met genotmiddelen, zoals sigaretten, alcohol en drugs.
Kijk voor meer informatie op: www.gezondeschool.nl 

Onderzoek ontwikkeling en gezondheid

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, assistenten en andere professionals binnen de Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken de ontwikkeling en gezondheid van kinderen op vaste momenten tijdens de schoolperiode. U ontvangt hiervoor een uitnodiging met uitleg thuis. Deze schoolonderzoeken dragen bij aan het vroegtijdig opsporen en aanpakken van eventuele problemen. Klik hier voor de informatiebrief "gezondheid telt".

Extra zorg als het nodig is

Niet ieder kind heeft evenveel zorg nodig. Als alles goed gaat merkt u naast de onderzoeken van uw kind, weinig van de jeugdgezondheidszorg op school. Maar als het nodig is, verwijzen we u en uw kind bijvoorbeeld naar de huisarts, het ziekenhuis, fysiotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werk. Dat gebeurt altijd in overleg met u. Lees meer over de gezondheidsonderzoeken op school op www.ggdhvb.nl/mijnkind kies: ‘op school’.

Samenwerking met school
We informeren ook bij leerkracht op school naar de gezondheid en het welzijn van uw kind. We vragen bijvoorbeeld of uw kind zich goed kan concentreren en of zijn motoriek en het sociaal functioneren in orde zijn. En bij oudere kinderen informeren we bijvoorbeeld naar spijbelgedrag en/of ziekteverzuim. Uiteraard laat de schoolleiding u tijdig weten wanneer zij zich zorgen maakt over uw kind.

Centrum voor Jeugd en Gezin
De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. Onze medewerkers verzorgen samen met andere partners in het CJG inloopspreekuren, cursussen en andere activiteiten. Meer informatie over het CJG en het adres van het CJG in uw woonplaats vindt u op onze website www.ggdhvb.nl/mijnkind kies: ‘opvoeden’.

Meer informatie
De medewerkers van de GGD Jeugdgezondheidszorg helpen u graag! Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met:
Marieke Klessens, jeugdarts, mail: m.klessens@ggdhvb.nl
Marloes Scheepens, jeugdverpleegkundige, mail: m.scheepens@ggdhvb.nl
Majorie van den Berg, gezondheidsvoorlichter, mail: majorie.vd.berg@ggdhvb.nl

Of bel met het afsprakenbureau van Jeugdgezondheidszorg: 0900-46 36 443 (lokaal tarief), elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Kies optie 2 in het keuzemenu.

Samen Veilig

Politie (ook sociale jeugd- zedenzaken)

Contactpersoon       : Patrick Goedhart (wijkagent Venne west - school)

Telefoonnummer      :  0900-8844

E-mailadres               :patrick.goedhart@brabant-noord.politie.nl

Bureau Halt 

Klik hier om naar de site van Bureau Halt te gaan.