Missie en visie

Missie en visie van onze school

Missie

Kbs. Olof Palme ziet het als haar opdracht om haar leerlingen te begeleiden in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten om uit te groeien tot onderzoekende, leergierige, zelfstandige en sociale burgers die volwaardig mee kunnen doen in de huidige en toekomstige maatschappij.

Visie

Kbs. Olof Palme stelt haar leerlingen in staat hun talenten te ontwikkelen door zelf op ontdekking te gaan, te onderzoeken en te ervaren. We maken dit mogelijk door goede basiskennis mee te geven op het gebied van rekenen en taal met aandacht voor de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling en het optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
De Olof Palme creëert een rijke leer-en leefomgeving, samen met kinderen, ouders, school en externe organisaties, waardoor het leren betekenisvol is.

Kbs Olof Palme Drunen Gekleurd Logo Vierkant

Wij willen met ons onderwijs aansluiten bij de doorgaande ontwikkeling van kinderen: Onderwijs op maat en dus rekening houden met de individuele verschillen van kinderen. Wij werken vanuit een organisatievorm, waarin deze visie gerealiseerd kan worden. Binnen ons onderwijskundig concept staan zelfstandig werken, enigszins gestuurde vrije keuze, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken centraal. We zien onze school als een lerende organisatie waarin we van, met en door elkaar leren.

In ons concept komen we tegemoet aan de drie basisbehoeften van kinderen, nl.:
1 ) Relatie: het gevoel hebben een gewaardeerd lid van de groep te zijn;
2) Competentie: het gevoel hebben dat je heel wat kunt;
3) Autonomie: het gevoel dat je jezelf kunt zijn;

We willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een maatschappij waarin in hoge mate een beroep gedaan wordt op communiceren, creatief denken en handelen, probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken en handelen, digitale geletterdheid (met ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking) de zelfstandigheid en zelfregulering van mensen, het vermogen om met anderen samen te werken en sociale en culturele vaardigheden.(samen de 21st Century Skills genoemd).

Geschiedenis

Kbs. Olof Palme is op 1 augustus 1986 van start gegaan. De benaming van de school was toen R.K.b.s. Venne-West en de locatie was destijds op een ander punt in de wijk, nl. aan het Engelandplein. Als splinternieuwe school zijn we gestart met 43 kinderen, 3 parttime leerkrachten en 1 fulltime leerkracht.

In mei 1989 was het eerste gedeelte van de nieuwbouwschool klaar en zijn we daar ingetrokken. In december van datzelfde jaar werden weer 4 lokalen opgeleverd, de huidige kleuterbouw. Door de jaren heen is de wijk gegroeid en de school groeide mee. Op het schoolterrein staan 3 gebouwen waarin alle groepen gehuisvest zijn, we duiden ze aan met Rode -, Gele- en Oranje Olof Palme.
We zijn steeds in ontwikkeling, zowel op organisatorisch als op onderwijsinhoudelijk gebied, maar hierover kunt u in onze schoolgids meer lezen.

Vanaf het begin is de betrokkenheid van ouders via oudervereniging, medezeggenschapsraad of gewoon als hulpouder erg groot en dat is voor ons als school erg belangrijk, want daarmee vergroot je immers het draagvlak voor het te voeren beleid. Wij denken dat daarmee ook de "schoolcultuur" van kbs. Olof Palme het beste beschreven is. De naam Olof Palme is gekozen na een wedstrijd voor de kinderen. Olof Palme was een Zweedse premier die kort voor de naamgeving van onze school werd vermoord. De reden om tot deze naamkeuze te komen was het feit dat Olof Palme een groot voorvechter van de vrede was.