Schooltijden

Schooltijden 

Dag

Ochtend

Middag

Maandag 08.30-11.45 13.00-15.15
Dinsdag 08.30-11.45 13.00-15.15
Woensdag 08.30-12.30  
Donderdag 08.30-11.45 13.00-15.15
Vrijdag 08.30-11.45 13.00-15.15

 

De 4- jarige leerlingen zijn de woensdagochtend en de vrijdagmiddag vrij.​ De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij.

Een continurooster duurt van 08.30-14.00. Deze dagen staan aangegeven in de informatiebrochure of worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.