Coöperatief- en Bewegend Leren

Op de Olof Palme geloven wij in de kracht van Coöperatief- en bewegend leren. Ontdek in hieronder waarom wij zo enthousiast zijn over deze dynamische benadering van onderwijs.

Wat is Coöperatief Leren?
Coöperatief Leren bestaat uit werkvormen waarbij kinderen samenwerken en samen leren. Ze zijn individueel aansprakelijk maar ook van elkaar afhankelijk om een goed resultaat te behalen. Dit maakt Coöperatief Leren een effectieve manier van samenwerken.Bij Coöperatief Leren wordt gebruik gemaakt van didactische structuren: aansprekende werkvormen die we kunnen inzetten om de leerstofinhouden uit de methodes te behandelen of te verwerken.

Wat levert Coöperatief Leren op?
- Kinderen ontdekken dat je door samenwerken verder komt dan alleen.
- De sociale vaardigheden van kinderen worden op een natuurlijke manier ontwikkeld.
- Kinderen worden uitgedaagd tot actief en constructief leren.
- Door onderlinge coaching leren de kinderen meer. Verschillen tussen kinderen worden benut alskansen om van elkaar te leren.
- Coöperatieve werkvormen leveren een bijdrage aan het realiseren van een goed pedagogisch klimaat.
- Kinderen gaan meestal beter presteren, met name de kinderen die eerst minder dan gemiddeld presteerden.

Wat is Bewegend leren?
Onder bewegend leren wordt het fysiek bewegen in de klas of in de buitenlucht tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten verstaan. Bewegend leren is niet alleen leuk en afwisselend, maar het draagt ook bij aan een gezonde en actieve levensstijl. Op Basisschool Olof Palme geloven we in de kracht van bewegend leren en streven we ernaar om deze benadering te integreren in ons onderwijs.

Wat levert Bewegend leren op?
De laatste jaren is er veel aandacht voor bewegend leren en de positieve effecten daarvan. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat een (stil)zittend leven vooral op de lange termijn veel negatieve effecten heeft. Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe.

Het bewegend leren in school valt uiteen in drie onderdelen:
1. Beweging tussen lesactiviteiten:
We vinden het belangrijk dat kinderen niet te lang stilzitten. Tussen de lessen door moedigen we ze aan om even te bewegen. Dit kan van alles zijn, zoals simpele oefeningen of leuke spelletjes. Dit helpt hen om weer fris en alert te worden, zodat ze beter kunnen opletten en leren.
2. Bewegend leren tijdens leeractiviteiten:
We geloven dat bewegen helpt bij het leren. Daarom proberen we beweging te koppelen aan de dingen die we leren, bij bijvoorbeeld rekenen en taal. Door te bewegen terwijl we leren, kunnen kinderen de lesstof beter begrijpen en onthouden.
3. Leren van bewegen:
Soms leren we zelfs door te bewegen! Met de methode Schrijfdans bijvoorbeeld leren kinderen schrijven door te bewegen op muziek. Hierdoor leren ze niet alleen hoe ze moeten schrijven, maar ontwikkelen ze ook andere vaardigheden, zoals goed kunnen luisteren en samenwerken.

Foto's: Willy van Iersel