Opleidingsschool

Binnen Stichting Scala zijn 3 Opleidingsscholen, waaronder basisschool Olof Palme. We hebben een samenwerkingsverband met Fontys Hogeschool Kind& Educatie (PABO)  ‘s-Hertogenbosch.

Elk schooljaar krijgen 8 a 10 PABO studenten op onze basisschool de kans het vak van leerkracht in de praktijk te leren. Dit leren zij onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Mentor (de leerkracht van de groep), een Basisschoolcoach (zij heeft direct contact met Fontys PABO) en een Opleidingscoach (begeleider vanuit Fontys PABO). Samen leiden zij de PABO student op.  De theorie die de studenten leren wordt herkend en geoefend in de praktijk. Daarnaast trekken de studenten veel met elkaar op en leren van en met elkaar.  

Op basisschool Olof Palme worden studenten uit verschillende leerjaren van de opleiding geplaatst.  De eerstejaars, tweedejaars en derdejaars studenten zijn 2 dagen per week aanwezig naast de groepsleerkracht in de groep. Zij geven lessen aan de hele klas of werken met kleine groepjes kinderen. De vierdejaars PABO studenten (LIO) zitten in het laatste jaar van de opleiding en krijgen gedurende dit jaar de mogelijkheid om 5 weken zelfstandig de groep te draaien. Hierdoor kunnen zij laten zien dat zij klaar zijn voor het vak. Daarnaast werken de LIO studenten aan een onderzoek met een onderwijskundig onderwerp dat is uitgezet door het team van de Olof Palme en wat aansluit bij de schoolontwikkeling. Dit onderzoek wordt begeleidt door een onderzoeksgroep die bestaat uit leerkrachten van de Olof Palme. De uitkomsten worden vervolgens weer meegenomen door de werkgroep waardoor er een vervolg aan kan worden gegeven. 

Naast studenten van de PABO, begeleiden wij ook studenten van het Koning Willem 1 College, ROC Tilburg, HBO Pedagogiek, PABO/ALO en incidenteel snuffelstagiaires die willen onderzoeken of het vak leerkracht bij ze past. 

Ellen Koks is onze Basisschoolcoach. Haar taken zijn het coördineren van alle zaken rondom de stagiaires en het leerproces monitoren. Op deze manier kunnen alle stagiaires zich optimaal ontwikkelen.   Lijkt het je leuk om de Lerarenopleiding te volgen? Neem dan eens contact op zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden. Mail naar; ellen.koks@scalascholen.nl  (LIO = leraar in opleiding) 

Foto's: Willy van Iersel