Verkeerscommissie

Op onze school is een verkeerscommissie actief waarin teamleden, ouders en een lid van VVN zitten. In deze commissie hebben zitting:

- Meneer Leo en meneer Mike (vertegenwoordigers school).
- Miranda van Zon, Jorrit Bosselaar, Natasja van Hoorn, Eileen van der Weide, Tim van Dal en Antoin Heijmans (verkeersouders en vertegenwoordigers vanuit Oudervereniging).
- Andre van Hulten (Veilig Verkeer Nederland).
- Hans Rompen en Melanie de Bruijn zijn de contactpersoon vanuit de gemeente.

De commissie kijkt kritisch naar de verkeerssituatie bij en rondom onze school en zij treden, waar nodig, in overleg met de politie en de gemeente om eventuele verbeteringen door te voeren.Verder plant, coördineert en begeleidt de commissie een aantal verkeersactiviteiten zoals: Streetwise, Verkeersplein, oversteek diploma, verlichtingscontrole, stepacties, dodehoekproject en fietscontroles. Dit alles met het doel om de kinderen bewuster en veiliger aan het verkeer deel te laten nemen. ​

Het verkeersplan

Onze school heeft het BVL-certificaat. BVL staat voor Brabants Verkeersveiligheid Label. Hiertoe verplicht de school zich ieder jaar in alle groepen activiteiten te houden die bijdragen tot een veiliger verkeersgedrag. Wanneer het zover is laten we dat zeker even weten!!

Hoe breng ik mijn kind naar school?

Als verkeerscommissie stimuleren wij dat u met uw kind te voet of met de fiets naar school komt. Mocht u toch met de auto komen, probeer een parkeerplaats te zoeken waar u ook mag parkeren. En waar het veilig is voor alle kinderen.Het volgende mag niet:

-             Parkeren en stoppen langs de gele streep

-             Voor een uitrit van bewoners parkeren.

-             Dubbel parkeren of stoppen.

Protocol Vervoer
Foto's: Willy van Iersel