Oudervereniging


Algemeen 
Ouders zijn lid van de oudervereniging. Het gekozen actieve en enthousiaste bestuur van deze vereniging organiseert en financiert een groot aantal activiteiten rondom het onderwijs op school. Denkt u hierbij aan speeltoestellen, paasfeest, kerstfeest, carnaval, sinterklaasfeest, voorjaarsmarkt en schoolreizen, maar ook aan noodzakelijke activiteiten zoals hoofdluiscoördinatie en verkeerscommissie. Dit alles in nauwe samenwerking met de directie en het team. 

De oudervereniging werft haar middelen uit de ouderbijdrage, aangevuld met sponsoren (o.a. de club van 50), opbrengsten van oud-papier en frituurvet ect. 

De oudervereniging is statutair officieel vastgesteld op 2 november 1986. Daarna is zij ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. 

Bestuur 
Het bestuur van de oudervereniging heeft tenminste 5 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar, maar is weer herkiesbaar. Ieder jaar in oktober wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de plannen voor het komende schooljaar worden besproken. 

Het e-mailadres van de oudervereniging is:oudervereniging@olof-palme.nl. Voor meer info verwijzen wij u naar de schoolgids en het jaarverslag van de oudervereniging. 

De leden van het bestuur van de oudervereniging zijn:

VoorzitterHelmer  Wennekes
SecretarisElise Jensen 
PenningmeesterKoen van Nieuwburg
BestuurslidNiels de Jong
BestuurslidAnnemarie van Dal 
BestuurslidGertjan Smits
BestuurslidAnnet van Houwelingen 
BestuurslidAnnelieke de Gouw
BestuurslidKristel Minke
BestuurslidMarloes Pijnenburg
BestuurslidGerben van Herwijnen
BestuurslidDanny van Nooij
BestuurslidMelvin Willems
BestuurslidHelen van Oosterhout
BestuurslidAnita Filippo
BestuurslidIlse Schippers

Contactpersonen vanuit het team:

Hans van Heist (management team)
Laura van Wageningen (groepsleerkracht)

Documenten 

Voor meer info verwijzen wij u naar de schoolgids en het jaarverslag van de oudervereniging. 

Foto's: Willy van Iersel