Oudervereniging


Algemeen 
Alle ouders van onze school zijn lid van de oudervereniging. Het gekozen actieve en enthousiaste bestuur van deze vereniging organiseert en financiert een groot aantal activiteiten rondom het onderwijs op school. Denkt u hierbij aan speeltoestellen, paasfeest, kerstfeest, carnaval, sinterklaasfeest, schoolfestival en schoolreizen, maar ook aan noodzakelijke activiteiten zoals hoofdluiscoördinatie en verkeerscommissie. Dit alles in nauwe samenwerking met de directie en het team. 

De oudervereniging werft haar middelen uit de ouderbijdrage, aangevuld met sponsoren (o.a. de club van 50), opbrengsten van oud-papier en frituurvet ect. 

De oudervereniging is statutair officieel vastgesteld op 2 november 1986. Daarna is zij ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. 

Bestuur 
Het bestuur van de oudervereniging heeft tenminste 5 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar, maar is weer herkiesbaar. Ieder jaar in oktober wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de plannen voor het komende schooljaar worden besproken. 

Het e-mailadres van de oudervereniging is: oudervereniging@olof-palme.nl. Voor meer info verwijzen wij u naar de schoolgids en het jaarverslag van de oudervereniging. 

De leden van het bestuur van de oudervereniging zijn:

Voorzitter Helmer  Wennekes
Secretaris Roland Mather
Penningmeester Danny van Nooij
Bestuurslid Niels de Jong
Bestuurslid Chantal Halbersma
Bestuurslid Gertjan Smits
Bestuurslid Annet van Houwelingen 
Bestuurslid Annelieke de Gouw
Bestuurslid Marloes Pijnenburg
Bestuurslid Gerben van Herwijnen
Bestuurslid Melvin Willems
Bestuurslid Helen van Oosterhout
Bestuurslid Anita Filippo
Bestuurslid Ilse Schippers
Bestuurslid Eileen van der Weide

Contactpersonen vanuit het team:

Hans van Heist (management team)
Laura van Wageningen (groepsleerkracht)

Documenten

 

Foto's: Willy van Iersel