Onze school

Kbs. Olof Palme is op 1 augustus 1986 van start gegaan. De benaming van de school was toen R.K.b.s. Venne-West en de locatie was destijds op een ander punt in de wijk, nl. aan het Engelandplein. Als splinternieuwe school zijn we gestart met 43 kinderen, 3 parttime leerkrachten en 1 fulltime leerkracht.

In mei 1989 was het eerste gedeelte van de nieuwbouwschool klaar en zijn we daar ingetrokken. In december van datzelfde jaar werden weer 4 lokalen opgeleverd, de huidige kleuterbouw. Door de jaren heen is de wijk gegroeid en de school groeide mee. Op het schoolterrein staan 3 gebouwen waarin alle groepen gehuisvest zijn, we duiden ze aan met Rode -, Gele- en Oranje Olof Palme.

We zijn steeds in ontwikkeling, zowel op organisatorisch als op onderwijsinhoudelijk gebied, hierover kunt u in onze schoolgids meer lezen.

Vanaf het begin is de betrokkenheid van ouders via oudervereniging, medezeggenschapsraad of gewoon als hulpouder erg groot en dat is voor ons als school erg belangrijk. Daarmee vergroot je immers het draagvlak voor het te voeren beleid. Wij denken dat daarmee ook de "schoolcultuur" van kbs. Olof Palme het beste beschreven is. De naam Olof Palme is gekozen na een wedstrijd voor de kinderen. Olof Palme was een Zweedse premier die kort voor de naamgeving van onze school werd vermoord. De reden om tot deze naamkeuze te komen was het feit dat Olof Palme een groot voorvechter van de vrede was.

 

 

Foto's: Willy van Iersel