Hoofdluis- en Allergiecommissie

Allergie commissie 

Steeds vaker komt het voor dat kinderen een voedselallergie hebben. Of het nu om bijvoorbeeld melk-, soja-, pinda- of glutenallergie gaat: een allergie maakt het voor de kinderen vaak lastig om volledig deel te nemen aan diverse activiteiten op school. Als eten een onderdeel van het programma is, levert dit voor kinderen én ouders vaak een behoorlijke puzzel op. Denk maar aan de verjaardag van de juffen en meesters of het jaarlijkse bezoek van de Sint en zijn Pieten, waarbij voor sommige kinderen schadelijke pepernoten vrolijk in het rond vliegen. 

Om het makkelijker te maken voor kinderen met een allergie om ‘gewoon’ mee te doen aan de vele gezellige activiteiten op school heeft Olof Palme een allergiecommissie in het leven geroepen. Deze commissie is het aanspreekpunt voor ouders van kinderen met een allergie bij klas overschrijdende activiteiten. In overleg met de schoolleiding en de oudervereniging wordt gekeken welk eten en drinken aan de kinderen wordt aangeboden bij een bepaalde activiteit.  De allergiecommissie zal ouders, die zich aanmelden, informeren over de activiteit zodat ouders voor aangepast en/of vervangend eten kunnen zorgen. Op deze manier kunnen ook kinderen met een allergie op de Olof Palme zoveel mogelijk ‘gewoon’ deelnemen aan alle activiteiten. 

Als u vragen, tips of opmerkingen heeft kunt u deze mailen aan allergie@olof-palme.nl. Omdat allergieën zich in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen of veranderen, vragen wij de ouders bij de start van ieder nieuw schooljaar opnieuw om deze informatie. 


 

Hoofdluisprotocol 

Op onze school werken we sinds enige jaren met een hoofdluisteam. Dit team, bestaande uit hoofdluisouders o.l.v. een coördinator, probeert samen met het team en de GGD, hoofdluis binnen school tijdig te signaleren en verdere verspreiding te voorkomen. 

Over de werkwijze hiervan zijn afspraken gemaakt. Deze vindt u terug in het protocol.

Marloes Pijnenburg (hoofdluiscoördinator)
e-mail: marloes-pijnenburg@hotmail.com

Behandeling luizen 

Instructiefilmpje over luizencontrole Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte een handig instructiefilmpje over luizencontrole op school.

Volgens de landelijke richtlijn Hoofdluis is kammen de beste manier om hoofdluis aan te pakken. De GGD heeft voor ouders en leerkrachten een speciale informatiebrief; ‘Luis in je haar? Kammen maar!’. U kunt deze informatiebrief hier downloaden. U kunt de informatiebrief ook terugvinden op de website van het RIVM. 

De kaminstructie 

  • Voor de controle op luizen kunt u de stofkam ofwel luizenkam gebruiken. Een stofkam ofwel luizenkam is van plastic, en heeft ook plastic tanden. 

  • Kam het haar plukje voor plukje, boven een vel wit papier, een wit laken of de wasbak. 

  • Kam daarbij stevig over de hoofdhuid, de luizen zitten namelijk dicht bij de hoofdhuid. Let vooral op haar achter de oren, op de kruin, in de nek en onder de pony. 

  • Er is alléén sprake van een besmetting met hoofdluis wanneer u luizen of levende neten aantreft. 

  • Levende neten zitten aan het haar vastgeplakt vlak boven de hoofdhuid. Neten die meer dan 1-1,5 cm van de hoofdhuid afliggen zijn gegarandeerd leeg en dus onschadelijk. 

  • Als er luizen uit het haar komen, maak deze dan dood of spoel ze weg met veel water. 

  • Reinig na iedere controle de kam grondig (b.v. spoelen met heet water), om te voorkomen dat u de hoofdluis overbrengt. 

  • Deze controle wordt in principe eens per week het hele jaar door uitgevoerd, ook als er geen luizenepidemie is. Je kunt niet voorkomen dat hoofdluizen overlopen, maar met deze kam-methode kun je wel voorkomen dat luizen blijven zitten en zich in snel tempo vermeerderen. 

  • Indien er sprake is van een luizenbesmetting dient u (na de behandeling van de hoofdluis) deze controle minimaal 14 dagen lang, elke dag te herhalen, tot de besmetting over is. 

Presentatie Richtlijnen GGD 

Klik hier voor de presentatie van de GGD over de richtlijnen over hoofdluis. 

Foto's: Willy van Iersel