Social Schools


Direct inloggen

klik op het logo:

  
Social Schools 

Communicatie tussen u en ons vinden wij van het grootste belang. Daarbij is ons doel om u zo snel en zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school. 

Om onze doelstelling te realiseren hebben wij de service van Social Schools gekozen, waarmee wij in staat zijn u zowel via e-mail en via de App van Social School te bereiken. Ook biedt het ons onder andere mogelijkheden u via de schoolkalender sneller en beter inzicht te geven in de activiteiten op school. Online en realtime!  

Voordelen 

In het kort ontvangt u via de service van Social Schools de volgende voordelen: 

  • Sneller en directer contact via e-mail en push berichten via App; 

  • Nooit meer berichten kwijtraken door de beschikbaarheid van een online archief; 

  • Altijd een actueel overzicht van de activiteiten op school middels de online schoolkalender die u kunt laten synchroniseren met uw privé agenda; 

  • Ziekmeldingen doorgeven via de app; 

  • Inzicht in de actuele contactgegevens van klasgenoten voor ouders die dat willen; 

  • Direct kunnen inschrijven voor ouderavond; 

  • Naast de primair verzorgenden ook eenvoudig andere verzorgers (grootouders, buren, oppas) toevoegen. 

  • Onze tweewekelijkse nieuwsbrief wordt verzonden met Social Schools.     

Apps 

Voor het ontvangen van informatie via Social Schools kan ook eenvoudig gebruik worden gemaakt van de communicatie app van Social Schools. Via de app van Social Schools 3.0 ontvangt u altijd de laatste berichten, heeft u zicht op alle geplande activiteiten, kunt u zich inplannen voor een ouderavond en heeft u direct toegang tot de klassenlijst. De berichten worden ook gepushed via een melding (push notificatie) waardoor de berichten direct op een tablet of smartphone worden getoond. De App kunt u vinden in de App store of Google play.  

Gescheiden ouders 

Op onze school zitten kinderen waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen en andere contactgegevens kenbaar maken aan de directeur. Van de ouders wordt verwacht dat ze aan de directeur kenbaar maken wie de eerste aanspreekpersoon is. De schoolgids, infokalender, het rapport (origineel en een kopie) en de uitnodiging voor de ouderavonden worden, op verzoek van ouders, in tweevoud meegegeven. Ouders en school kunnen er ook voor kiezen om bepaalde documenten digitaal te delen. Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Als één van de ouders het anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Beide ouders kunnen zich aanmelden voor Socials Schools om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. De ouder die eerste aanspreekpunt is, ontvangt een uitnodiging om in te schrijvens namens beide ouders. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt in geval van een co-ouderschap aan één van de ouders gedaan. Bij speciale activiteiten worden beide ouders uitgenodigd.   Gescheiden ouders maken gebruik van dezelfde koppelcode voor iedere individuele leerling. Zij kunnen indien gewenst echter wel ieder een persoonlijk gebruikersaccount aanmaken, met hun eigen e-mailadres en persoonlijk wachtwoord. Beide ouders ontvangen hierdoor altijd dezelfde informatie voor hun kind of kinderen, maar wel ieder via hun eigen account. 

Een account aanmaken

U ontvangt via de school een koppelcode die u hier kunt invoegen. Vervolgens kunt u een eigen account aanmaken.
Klik hier om deze eenmalig voor alle kinderen (en/of verschillende scholen) aan te maken. 

Bent u de koppelcode kwijt of heeft u deze niet van uw groepsleerkracht ontvangen? 

Mail naar:  Judith van den Besselaar of Roland Oerlemans

Download de Social Schools App

                 

Foto's: Willy van Iersel