Onderzoekend Leren

Onderzoekend leren heeft een prominente plek op het lesrooster op de Olof Palme. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Het betekent dat we onze leerlingen stimuleren een nieuwsgierige en onderzoekende houding te ontwikkelen. Door de wereld om ons heen te verkennen en te begrijpen, leggen we een stevige basis voor hun toekomst, waarin niet alleen kennis centraal staat, maar ook het ontwikkelen van belangrijke competenties zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerking en communicatievaardigheden.

Bij de lessen wereldoriëntatie worden diverse vak- en vormingsgebieden geïntegreerd aangeboden. Denk hierbij aan aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen, burgerschapsvorming, digitale geletterdheid, natuur- en milieueducatie en gezond gedrag.

We maken gebruik van de moderne en inspirerende methode Blink Wereld Geïntegreerd. Hierbij worden de kinderen uitgedaagd rondom een thema een solide kennisbasis op te bouwen. Vervolgens gaan ze zelfstandig of in groepjes aan de slag met een onderzoeksvraag die hen prikkelt en uitdaagt. Het resultaat? Boeiende presentaties aan de klas, waarbij ze hun bevindingen delen via verslagen, muurkranten, toneelstukjes, filmpjes en meer.

Op de Olof Palme gaat leren verder dan alleen het vergaren van kennis. We stimuleren een actieve en nieuwsgierige benadering van de wereld, waarbij elke leerling wordt uitgedaagd om zijn of haar eigen pad van ontdekking te volgen. 

Foto's: Willy van Iersel