Missie/Visie


Missie 

Kbs. Olof Palme ziet het als haar opdracht om haar leerlingen te begeleiden in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten om uit te groeien tot onderzoekende, leergierige, zelfstandige en sociale burgers die volwaardig mee kunnen doen in de huidige en toekomstige maatschappij. 

Visie 

Kbs. Olof Palme stelt haar leerlingen in staat hun talenten te ontwikkelen door zelf op ontdekking te gaan, te onderzoeken en te ervaren. We maken dit mogelijk door goede basiskennis mee te geven op het gebied van rekenen en taal met aandacht voor de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling en het optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De Olof Palme creëert een rijke leer-en leefomgeving, samen met kinderen, ouders, school en externe organisaties, waardoor het leren betekenisvol is.

Wij willen met ons onderwijs aansluiten bij de doorgaande ontwikkeling van kinderen: Onderwijs op maat en dus rekening houden met de individuele verschillen van kinderen. Wij werken vanuit een organisatievorm, waarin deze visie gerealiseerd kan worden. Binnen ons onderwijskundig concept staan een onderzoekende houding, zelfstandig werken, enigszins gestuurde vrije keuze, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken centraal. We zien onze school als een lerende organisatie waarin we van, met en door elkaar leren. 

In ons concept komen we tegemoet aan de drie basisbehoeften van kinderen, nl.: 
1) Relatie: het gevoel hebben een gewaardeerd lid van de groep te zijn; 
2) Competentie: het gevoel hebben dat je heel wat kunt; 
3) Autonomie: het gevoel dat je jezelf kunt zijn. 

We willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een maatschappij waarin in hoge mate een beroep gedaan wordt op communiceren, creatief denken en handelen, probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken en handelen, digitale geletterdheid (met ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking), de zelfstandigheid en zelfregulering van mensen, het vermogen om met anderen samen te werken en sociale en culturele vaardigheden (samen de 21st Century Skills genoemd). 

Foto's: Willy van Iersel